കൊച്ചി: കോലാലംപൂരിലേക്കും ബാങ്കോക്കിലേക്കും ഇനി കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ എയര്‍ ഏഷ്യയില്‍ പറക്കാം. വിമാന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം വരെ നിരക്ക് ഇളവുകളാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 15 മുതല്‍ 21 വരെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് ഈ നിരക്ക് ഇളവുളളത്. 

ഈ മാസം 22 മുതല്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി 29 വരെയുളള യാത്രകള്‍ക്കാണ് ഓഫര്‍ ബാധകം. രാജ്യത്തിനകത്ത് 19 ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ എയര്‍ ഏഷ്യ സര്‍വീസുണ്ട്. മൊത്തം 21 വിമാനങ്ങളാണ് കമ്പനിക്കുളളത്.