മുംബൈ: ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 11 അവധി ദിനങ്ങള്‍. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആഘോഷത്തില്‍ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവധിയുടെ ആഘോഷമാണ് ഈ മാസം. രണ്ടാം ശനി, ഞായര്‍, നാലാം ശനി, ദസറ, ദീപാവലി, ഗാന്ധി ജയന്തി തുടങ്ങിയവയാണ് അവധികള്‍ . 

ഈ ദിവസങ്ങളിലെ അവധി ബിസിനസുകാരം അത്യാവശ്യ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്താനുള്ളവരും വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാങ്കുകള്‍ അവധിയായതിനാല്‍ എടിഎമ്മിലും കറന്‍സി ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി, ഒക്ടോബർ 6 ഞായർ, ഒക്ടോബർ 7 നവമി, ഒക്ടോബർ 8 ദസറ, ഒക്ടോബർ 12 രണ്ടാം ശനി, ഒക്ടോബർ 13 ഞായർ, ഒക്ടോബർ 20 ഞായർ, ഒക്ടോബർ 26 നാലാം ശനി, ഒക്ടോബർ 27 ദീപാവലി, ഒക്ടോബർ 28 ഗോവർദ്ധൻ പൂജ, ഒക്ടോബർ 29 ഭായ് ഡൂജ് തുടങ്ങിയവയാണ് രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അവധി.