മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി സ൪വ്വകാല റെക്കോ൪ഡിലെത്തി. സെൻസെക്സ് 631 പോയിന്റ് കൂടി 42,500 ന് മുകളിലെത്തി. നിഫ്റ്റിയിലു൦ 186 പോയിന്റ് കൂടി വ്യാപാര൦ 12,449 ലെത്തി. 

നിയുക്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ്  വ്യാപാര൦ നേട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. ബൈഡൻ പദവിയിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓഹരി വിപണിയിലെ നേട്ട൦.