മുംബൈ: സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ആദ്യപാദത്തില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 2,312.02 കോടി രൂപയുടെ അറ്റലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി. കിട്ടാക്കടങ്ങളില്‍ കുറവ് വരുത്തിയും വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചുമാണ് എസ്ബിഐ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇതേപാദത്തില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അറ്റാദായത്തില്‍ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇതേപാദത്തില്‍ 4,875.85 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റാദായ വളര്‍ച്ചയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തില്‍ വര്‍ധനയുണ്ടായി. എസ്ബിഐയുടെ ആകെ വരുമാനം 70,653.23 കോടി രൂപയാണ്.