റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് 41 പേർ മരിച്ചു. 3,123 പേർക്ക് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2,912 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,387ഉം ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,67,267ഉം ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 1,12,797ഉം ആയി. 

രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആകെ എണ്ണം 53,083 ആയി. ഇതിൽ 2.129 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. റിയാദ്, മക്ക, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, ഖമീസ് മുശൈത്, അബഹ, ഹുറൈംല, അൽഖുവയ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. 

പുതിയ രോഗികൾ: ഹുഫൂഫ് 343, ദമ്മാം 286, ത്വാഇഫ് 284, മക്ക 278, റിയാദ് 225, ജിദ്ദ 214, അൽമുബറസ് 186, മദീന 156, അൽഖോബാർ 122, ഖമീസ് മുശൈത് 112, ഹാഇൽ 83, ബുറൈദ 58, സഫ്വ 58, നജ്റാൻ 48, അബഹ 45, വാദി ദവാസിർ 42, ദഹ്റാൻ 41, ജുബൈൽ 37, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 36, ബുഖൈരിയ 33, ഖത്വീഫ് 29, തബൂക്ക് 26, അൽബാഹ 22, യാംബു 19, ഉനൈസ 17, അഹദ് റുഫൈദ 17, ഖുലൈസ് 17, ബൽജുറഷി 15, ശറൂറ 13, അബ്ഖൈഖ് 11, റുവൈദ അൽഅർദ 11, റാനിയ 10, മഖ്വ 9, സാജർ 8, റാബിഗ് 8, അൽറസ് 7, ഖിയ 7, മഹായിൽ 7, റൂമ 7, സകാക 7, അൽഹർജ 6, നാരിയ 6, മിദ്നബ് 6, അൽബദാഇ 5, അൽഖറഇ 5, ദലം 5, തത്ലീത് 5, അൽഅർദ 5, അൽമൻദഖ് 5, അൽനബാനിയ 4, അയൂൻ അൽജുവ 4, അൽഖഫ്ജി 4, അൽബത്ഹ 4, അൽഹായ്ത് 4, അബൂഅരീഷ് 4, തുമൈർ 4, താദിഖ് 4, അൽജഫർ 4, അൽഅസിയ 3, അൽസഹൻ 3, തുർബാൻ 3, ഉമ്മു അൽദൂം 3, സറാത് അബീദ 3, അൽബഷായർ 3, തബാല 3, റാസതനൂറ 3, സൽവ 3, അൽഷംലി 3, അൽഷനൻ 3, അറാർ 3, റിഫഇ അൽജംഷ് 3, മഹദ് അൽദഹബ് 3, ഖിൽവ 2, തബർജൽ 2, ഹനാഖിയ 2, അൽഉല 2, ദറഇയ 2, ഖുൻഫുദ 2, തനൂമ 2, ഖുറയാത് അൽഉൗല 2, തുവാൽ 2, ജീസാൻ 2, ഹബോന 2, ശഖ്റ 2, അഖീഖ് 2, അഖുവാര 1, ഖുസൈബ 1, റിയാദ് അൽഖബ്റ 1, അൽഖൂസ് 1, അൽമുസൈലിഫ് 1, തുറൈബാൻ 1, അൽഖുർമ 1, അൽമദ്ദ 1, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 1, സബ്ത് അൽഅലായ 1, ഫൈഫ 1, സബ്യ 1, റഫ്ഹ 1, ദവാദ്മി 1, വുതെലാൻ 1, അൽബദ 1, അൽഖുറ 1.