റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണസംഖ്യയിലും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടാവുകയും രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. ബുധനാഴ്ച 5,488 പേരാണ് സുഖം പ്രാപിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 1,83,048 ആയി ഉയർന്നു. 

അതേസമയം 24 മണിക്കൂറിനിടെ 42  മരണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റിയാദ്, ജിദ്ദ, മദീന, ഹുഫൂഫ്, ത്വാഇഫ്, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ, തബൂക്ക്, ബെയ്ഷ്, ജീസാൻ, അറാർ,  സബ്യ, ഹുറൈംല, മജാരിദ, അൽഖുവയ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച മരണങ്ങളുണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 2,325 ആയി. 2671 പേരിൽ പുതുതായി  രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

2,40,474 ആയി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 55,101 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ  2,221 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. 

പുതിയ രോഗികൾ: ജിദ്ദ 250, റിയാദ് 226, ഹുഫൂഫ് 211, മുബറസ് 174, ദമ്മാം 144, ത്വാഇഫ് 99, ഹാഇൽ  97, മക്ക 97, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 86, അബഹ 81, മദീന 78, ഖമീസ് മുശൈത്ത് 61, ബുറൈദ 54, തബൂക്ക് 52, നജ്റാൻ 46, ഖത്വീഫ് 43, ഖോബാർ 42, യാംബു 37, ദഹ്റാൻ  35, അൽഖർജ് 29, സകാക 27, മഹായിൽ 27, അഹദ് റുഫൈദ 26, ജുബൈൽ 24, ജീസാൻ 23, സാംത 23, തരീഫ് 23, ബൽജുറഷി 21, ഉനൈസ 19, റാസതനൂറ 19,  അൽജഫർ 18, സബ്യ 18, ശറൂറ 18, സാജർ 18, അറാർ 16, ഹർജ 15, ബെയ്ഷ് 14, ദറഇയ 14, മൻദഖ് 13, അൽഅയ്ദാബി 12, വാദി ദവാസിർ 12, റനിയ 11, മിദ്നബ് 9,  അയൂൻ അൽജുവ 9, ഉറൈറ 9, അൽലൈത് 9, ഖുലൈസ് 9, സബ്ത് അൽഅലയ 8, അബൂഅരീഷ് 8, ദവാദ്മി 8, സുലൈയിൽ 8, അൽബദാഇ 7, മുസൈലിഫ് 7, ബീഷ 7,  ബഖഅ 7, യാദ്മ 7, സുൽഫി 7, അൽഖുറ 6, അൽഉല 6, റിയാദ് അൽഖബ്റ 6, ഖുൻഫുദ 6, റിജാൽ അൽമ 6, ബത്ഹ 6, അൽഹായ്ത് 6, അൽഅർദ 6, മജ്മഅ 6,  അൽബഷായർ 5, ഖഫ്ജി 5, നാരിയ 5, ഖൈസൂമ 5, ബദർ അൽജനൂബ് 5, റുവൈദ അൽഅർദ 5, മഖ്വ 4, ബുഖൈരിയ 4, നബാനിയ 4, അൽമുവയ്യ 4, തുർബ 4, ഉമ്മു  അൽദൂം 4, അബ്ഖൈഖ് 4, അൽഷനൻ 4, റാബിഗ് 4, അൽഖുവാര 3, അൽറസ് 3, ഉഖ്ലത് അൽസൂഖൂർ 3, അൽമഹാനി 3, ഖുറയാത് അൽഉൗല 3, ദുർമ 3, ദുബ 3, അഖീഖ്  2, തബർജൽ 2, മഹദ് അൽദഹബ് 2, അൽഅസിയ 2, ദരീയ 2, ഖുസൈബ 2, മുലൈജ 2, ദബീയ 2, അൽഷംലി 2, മൗഖഖ് 2, ദർബ് 2, അൽദായർ 2, തുവാൽ 2, അഹദ്  അൽമസാറഹ 2, ഖുബാഷ് 2, ഹുത്ത ബനീഷ തമീം 2, റിഫാഇ അൽജംഷ് 2, അൽവജ്ഹ് 2, ഉംലജ് 2, അൽബാഹ 1, ഹനാഖിയ 1, മനാഫ അൽഹുദൈദ 1, തുറൈബാൻ 1,  അൽഖുർമ 1, മൈസാൻ 1, അൽബാറക് 1, അൽനമാസ് 1, ബലസ്മർ 1, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 1, തത്ലീത് 1, സമീറ 1, അൽമുവസം 1, അദം 1, ഹബോന 1, റഫഹ 1,  അൽദലം 1, റൂമ 1, ശഖ്റ 1, തൈമ 1.