റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ അസീര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ആദ്യ സിനിമാ തീയറ്റര്‍ തുറന്നു. ജനറല്‍ കമ്മീഷന്‍ ഫോര്‍ ഓഡിയോ വിഷ്വല്‍ മീഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി ചേര്‍ന്ന് അബഹയിലാണ് പുതിയ തീയറ്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. 

എംപയര്‍ സിനിമാസാണ് അബഹയിലെ തീയറ്റര്‍ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തീയറ്റര്‍ കൂടി വന്നതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ തീയറ്ററുകളുടെ എണ്ണം 28 ആയി. 29,000ല്‍ അധികം സീറ്റകളാണ് ഇവയിലെ വിവിധ സ്ക്രീനുകളിലായുള്ളത്.