റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊവിഡ് രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ ഉയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗമുക്തി പ്രതിദിന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി മരണസംഖ്യയും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനിടെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇന്നലെ മാത്രം 7,718 പേരാണ് സുഖം പ്രാപിച്ചത്. ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 1,77,560 ആയി ഉയർന്നു. പുതുതായി 40 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,283 ആയി. റിയാദ് 17, ജിദ്ദ 10, മക്ക 2, മദനീ 2, ദമ്മാം 1, ഹുഫൂഫ് 1, ത്വാഇഫ് 1, വാദി ദവാസിർ 1, ജീസാൻ 2, ഹുത്ത ബനീ തമീം 1, സുലൈയിൽ 1, താദിഖ് 1 എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതുതായി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2,692 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2,37,803 ആയി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. 57,960 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇതിൽ 2,230 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. 

പുതിയ രോഗികൾ: ജിദ്ദ 263, ഹുഫൂഫ് 220, റിയാദ് 211, മുബറസ് 189, അബഹ 141, ദമ്മാം 134, ഹാഇൽ 112, ത്വാഇഫ് 97, മക്ക 81, മദീന 75, ഹഫർ അൽബാതിൻ 55, ദഹ്റാൻ 54, ഖമീസ് മുശൈത്ത് 53, തബൂക്ക് 48, ജുബൈൽ 44, ഖോബാർ 43, യാംബു 33, ബുറൈദ 31, വാദി ദവാസിർ 30, ജീസാൻ 29, ഉനൈസ 28, നാരിയ 28, നജ്റാൻ 28, അൽ-ജഫർ 27, ഖത്വീഫ് 26, സബ്ത് അൽഅലായ 25, ശറൂറ 24, അൽഖർജ് 24, റഫ്ഹ 21, അബൂഅരീഷ് 20, സാംത 20, അൽഅയ്ദാബി 17, വാദി ബിൻ ഹഷ്ബൽ 16, ബീഷ 16, അയൂൻ അൽജുവ 15, ബൽജുറഷി 14, സകാക 14, ഖഫ്ജി 14, ബെയ്ഷ് 14, തുർബ 12, മഹദ് അൽദഹബ് 11, അബ്ഖൈഖ് 11, അൽറസ് 10, റനിയ 10, അൽലൈത് 10, മുസൈലിഫ് 9, അൽഹർജ 9, അറാർ 9, ദവാദ്മി 9, സുലൈയിൽ 9, അൽഉല 8, മിദ്നബ് 8, അൽഖൂസ് 8, ഖുലൈസ് 8, അൽഅയൂൻ 7, മൈസാൻ 7, അൽനമാസ് 7, മജ്മഅ 7, ശഖ്റ 7, അൽബദ 6, അൽഖറഇ 6, അൽമദ്ദ 6, ബഖഅ 6, അൽഖുറ 5, ഖുസൈബ 5, അൽഖുർമ 5, അൽസഹൻ 5, റിജാൽ അൽമ 5, അഹദ് റുഫൈദ 5, സാജർ 5, അൽബാഹ 4, അൽഅസിയ 4, ഖുൻഫുദ 4, അൽമഹാനി 4, അൽഹായ്ത് 4, ബദർ അൽജനൂബ് 4, ദുർമ 4, അഖീഖ് 3, ബുഖൈരിയ 3, അൽമുവയ്യ 3, അൽമജാരിദ 3, അൽബഷായർ 3, തത്ലീത് 3, മുലൈജ 3, റാസതനൂറ 3, സഫ്വ 3, സമീറ 3, സബ്യ 3, അൽകാമിൽ 3, ഹുത്ത ബനീ തമീം 3, മഖ്വ 2, മൻദഖ് 2, ഖിൽവ 2, ഹനാഖിയ 2, ഖൈബർ 2, നബാനിയ 2, അൽഖുവാര 2, ദരീയ 2, ബാറഖ് 2, ബലസ്മർ 2, മഹായിൽ 2, ഖൈസൂമ 2, ഫർസാൻ 2, റാബിഗ് 2, ഖുബാഷ് 2, റൂമ 2, റുവൈദ അൽഅർദ 2, തബർജൽ 1, അൽഅയ്സ് 1, നമീറ 1, ഖിയ 1, ഉമ്മു അൽദൂം 1, തനൂമ 1, ഖുറയാത് അൽഉൗല 1, അൽദബീഇ 1, അൽഷനൻ 1, ദർബ് 1, അദം 1, ഹബോന 1, അൽഉവൈഖല 1, തരീഫ് 1, അൽദലം 1, സുൽഫി 1, മറാത് 1, തുമൈർ 1, താദിഖ് 1, വുതെലാൻ 1, അൽവജ്ഹ് 1, ഉംലജ് 1.