മസ്കറ്റ്: ഒമാനില്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ഇന്ധന വില ഒമാന്‍ ദേശീയ സബ്സിഡി കാര്യാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തെ വില തുടരും. ഡീസല്‍ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

M95 - 194  ബൈസ  ഒരു ലിറ്ററിന്

M91 - 183 ബൈസ  ഒരു ലിറ്ററിന്

Diesel - 209  ബൈസ  ഒരു ലിറ്ററിന്