മസ്കറ്റ്: ഒമാനിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനപതിയെ നേരിൽ കണ്ട് പരാതികൾ അറിയിക്കുവാനും അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനുമായി എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തി വരുന്ന ഓപ്പൺ ഹൗസ് നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എംബസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു .

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 :30ന്  മസ്കറ്റ്  ഇന്ത്യൻ  എംബസ്സിയിൽ  ആരംഭിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ  പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഏത് കാര്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാനപതിയോടൊപ്പം  കാര്യാലയത്തിലെ എല്ലാ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന  ഓപ്പൺ ഹൗസ്സ് വൈകുന്നേരം 4 :30യോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് മസ്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ എംബസ്സി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.