റാസല്‍ഖൈമ: പുതുവര്‍ഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 50 ശതമാനം ട്രാഫിക് പിഴയിളവ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതി ജനുവരി മൂന്ന് വരെ നീട്ടി നല്‍കി റാസല്‍ഖൈമ പൊലീസ് വിഭാഗം. യുഎഇയുടെ 49-ാമത് ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യം പിഴയിളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ എട്ട് വരെയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ആദ്യം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇത് ഡിസംബര്‍ 23 വരെ നീട്ടി. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ചാണ് 50 ശതമാനം ട്രാഫിക് പിഴയിളവ് അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് പിഴ അടയ്ക്കാനുള്ളവര്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് റാസല്‍ഖൈമ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.