ഇന്ത്യാ-പാക് പോരാട്ടം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

First Published 20, Sep 2018, 3:47 PM IST

ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ആവേശക്കാഴ്ചകള്‍ സമ്മാനിച്ച ഇന്ത്യാ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ മത്സരം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

Asia Cup 2018 India-Pakistan Photo Gallery

loader