കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞില്ല; ജഡ്ജിക്ക് കൊറോണ വരട്ടെ എന്ന് വക്കീൽ

തന്റെ കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറയാതിരുന്നതിനാൽ ജഡ്ജിക്ക് കൊറോണ വരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലാണ് തനിക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ജഡ്ജിക്ക് കൊറോണ വരട്ടെ എന്ന് അഭിഭാഷകൻ ശപിച്ചത്. 
 

Video Top Stories