പ്രമുഖ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും!

<p>thomas isaac</p>
Dec 2, 2020, 10:31 AM IST

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളില്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഡോ.തോമസ് ഐസക്കായിരുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ 'ഗം' കണ്ടപ്പോള്‍


 

Video Top Stories