ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് വേഗതയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ സ്വന്തം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. 2021 ജനുവരിയില്‍ ആഗോളതലത്തിലെ കണക്കെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ താഴേയ്ക്കും മുകളിലേക്കും പോകാതെ 65-ാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്ലയുടെ സ്പീഡ്‌ടെസ്റ്റ് ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍ഡെക്‌സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, 2020 ഡിസംബറിലും 2021 ജനുവരിയിലും ഇത് 65-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ ശരാശരി ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത 54.73 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ഇത് 53.90 എംബിപിഎസ് വേഗതയായിരുന്നു. ശരാശരി ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് അപ്‌ലോഡ് വേഗതയില്‍ ഒരു ശതമാനത്തിലധികം വളര്‍ച്ചയും ഇന്ത്യ കണ്ടു. ജനുവരിയില്‍ ഇത് 51.33 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ഇത് 50.75 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു. ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് വേഗതയില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ സിംഗപ്പൂര്‍, ഹോങ്കോംഗ്, തായ്‌ലന്‍ഡ് എന്നിവ ഓക്ല സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് സൂചികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്, യഥാക്രമം 247.54 എംബിപിഎസ്, 229.45 എംബിപിഎസ്, 220.59 എംബിപിഎസ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ശരാശരി ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത.

2021 ജനുവരിയിലെ മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡാറ്റാ വേഗതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഓക്ലയുടെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍ഡെക്‌സ് പുറത്തുവിട്ടു. 2020 ഡിസംബറിലെ 129-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ 131-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ആഗോള സൂചികയിലെ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് വേഗത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യ 65-ാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. നിലവില്‍ യുഎഇ-യും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഒക്ലയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം ആഗോളതലത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗതയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്താണ്. യുഎഇ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവയുടെ ശരാശരി മൊബൈല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത 2021 ജനുവരിയില്‍ 183.03 എംബിപിഎസും 171.26 എംബിപിഎസും ആയിരുന്നു.
ഓക്ലയുടെ സ്പീഡ്‌ടെസ്റ്റ് ഗ്ലോബല്‍ ഇന്‍ഡെക്‌സ് പങ്കിട്ട ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ജനുവരിയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ശരാശരി മൊബൈല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത 12.41 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു, ഡിസംബറിലെ 12.91 എംബിപിഎസില്‍ നിന്ന് പിന്നെയും താഴേയ്ക്കു പോയി. അപ്‌ലോഡ് വേഗത 2021 ജനുവരിയില്‍ 4.2 ശതമാനം 4.76 എംബിപിഎസ് കുറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ഇത് 4.97 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു. 

2021 ജനുവരിയില്‍ ശരാശരി മൊബൈല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത 170.65 എംബിപിഎസും, 149.68 എംബിപിഎസും എന്നിങ്ങനെ ആഗോള സൂചികയില്‍ ഖത്തറും ചൈനയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആഗോള ശരാശരി ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗത 46.74 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു, ഏതാണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിനേക്കാള്‍ ശതമാനം 47.20 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു.

ആഗോള വിപണികളിലെ ശരാശരി മൊബൈല്‍ അപ്‌ലോഡ് വേഗത 2021 ജനുവരിയില്‍ കുറഞ്ഞ് 12.49 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ഇത് 12.67 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു.