നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയുമായി പുത്തന്‍ സഹകരണവുമായി ജിയോ. 399 രൂപയും അതിന് മുകളിലുള്ളതുമായ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലാണ് ജിയോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് പ്രതിമാസ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. ഈ ഓഫര്‍ ഒരു മൊബൈല്‍ കണക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മറ്റ് പ്ലാനുകളിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡുചെയ്യാനുമാകും. ജിയോയുടെ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുകളിലും സൗജന്യ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനിലൂടെ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടിലൂടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു ഉപയോക്താവിന് ശരാശരി വരുമാനം 5 ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. മൊത്തത്തില്‍, 2020 അവസാനത്തോടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് ഏഷ്യാ പസഫിക്കില്‍ 25 ദശലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, 2020 ലെ മൂന്നാം പാദത്തില്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്‍റെ ആഗോള വരുമാനത്തിന്റെ 9 ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നായിരുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യ 923.7 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും അറ്റാദായവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജിയോയുമുള്ള പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് 2020 അവസാനത്തോടെ ഓവര്‍ ടോപ്പ് (ഒടിടി) സ്ട്രീമിംഗ് സേവനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 4.6 ദശലക്ഷം പെയ്ഡ് വരിക്കാരെ നേടാന്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സിനെ സഹായിക്കും. 

എല്ലാ റിലയന്‍സ് ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനുകളും ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോ, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ വിഐപി പോലുള്ള മറ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ വില ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

399 രൂപ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 75 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ 200 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

599 രൂപ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 100 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ 200 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്ലാന്‍ ഒരു അധിക ഫാമിലി പ്ലാന്‍ സിം കാര്‍ഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു.

799 രൂപ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 150 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ 200 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്ലാന്‍ രണ്ട് അധിക ഫാമിലി പ്ലാന്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു.

999 രൂപ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 200 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ 500 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മൂന്ന് അധിക ഫാമിലി പ്ലാന്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ പ്ലാന്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു.

1499 രൂപ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാന്‍: ഈ പ്ലാന്‍ 300 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്‍ 500 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

1499 രൂപ മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ജിയോ ഫൈബര്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുകള്‍ അടിസ്ഥാന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്ലാനുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. ഡൗണ്‍ലോഡ്, അപ്‌ലോഡ് വേഗത എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരിധിയില്ലാത്ത ഇന്റനെറ്റുള്ള പ്ലാനുകള്‍ 300 എംബിപിഎസ് വരെ ക്യാപ് ചെയ്യുന്നു. പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളിംഗ് നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം, അധിക ചെലവില്ലാതെ 12 ഒടിടി അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുകളുടെ വില 2499 രൂപ, 3999 രൂപ, 8499 രൂപഎന്നിങ്ങനെയാണ്.