കൊച്ചി: മറ്റൊരാള്‍ക്ക് റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് വോഡഫോണ്‍. ഒരു ഉപഭോക്താവ് മറ്റൊരു വോഡഫോണ്‍ ഉപഭോക്താവിനായി ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ റീചാര്‍ജ് നടത്തുകയാണെങ്കില്‍, അയാള്‍ക്ക് 6 ശതമാനം തുക ക്യാഷ്ബാക്കാണ് ലഭിക്കുക.

ഓണ്‍ലൈനില്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത ആളുകള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ക്ക് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. നിങ്ങള്‍ മൈവോഡഫോണ്‍ ആപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ മൈഐഡിയ ആപ്പ് വഴി നമ്പറുകള്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ഓഫര്‍ സാധുതയുള്ളൂ. നിലവിലുള്ള വോഡഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത നിരവധി പേര്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വോഡാഫോണ്‍- ഐഡിയ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  ഒരു ടെലികോം കമ്പനി എന്ന നിലയില്‍, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളില്‍ ഉപഭോക്താക്കളുമായി തടസ്സമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഓഫര്‍ എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. റീചാര്‍ജ് ഫോര്‍ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാം 2020 ഏപ്രില്‍ 9 നും വോഡഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും 2020 ഏപ്രില്‍ 10 ന് ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ലൈവ് ആയി ലഭിക്കും.

ഈ ഓഫര്‍ 2020 ഏപ്രില്‍ 30 വരെ തുടരും. നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും എന്നു നോക്കാം. നിലവിലുള്ള വോഡഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഇല്ലെങ്കില്‍ വോഡഫോണ്‍ ആപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ ഐഡിയ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും.

ആവശ്യമുള്ള ആളുകള്‍ക്കായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനും റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാനും കഴിയും. റീചാര്‍ജ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍, റീചാര്‍ജ് മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉപഭോക്താവിന് ആറ് ശതമാനം വരെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. ക്യാഷ്ബാക്ക് കൂപ്പണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അടുത്ത റീചാര്‍ജില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും.