മുംബൈ: റിലയന്‍സ് ജിയോ ജിയോ ഫോണ്‍ 3 ജൂലൈ 15ന് പുറത്തിറക്കും എന്ന് സൂചന. റിലയന്‍സ് ഇന്‍ട്രസ്ട്രീസിന്‍റെ വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കും ഈ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ജിയോ ഫോണ്‍ മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കിയത് റിലയന്‍സിന്‍റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ്.

ആദ്യത്തെ ജിയോ ഫോണ്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത് 40താമത് റിലയന്‍സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു 2017 ല്‍. അടുത്ത ഫോണ്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ 2 ഇറങ്ങിയത് 2018ലെ സമ്മേളനത്തിലും. അന്ന് 2,999 രൂപയ്ക്കാണ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഇറങ്ങിയത്.

ഇത് പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇത്തവണ ജിയോ ഫോണ്‍ 3 ഇറങ്ങും എന്നാണ് ടെക് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ജിയോ ഫോണ്‍ 3 സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേകതകള്‍ ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.  ഇത്തവണ കൊവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി റിലയന്‍സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം വെര്‍ച്വലായി ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായാണ് റിലയന്‍സ് സമ്മേളനം ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തുന്നത്.