ഏറ്റവും മികച്ച ശബ്ദനിലവാരം തരുന്ന മൊബൈല്‍ കമ്പനി ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതാ ട്രായി ഉത്തരം നല്‍കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലെ കണക്കാണിത്. എതിരാളികളെ തകര്‍ത്തു കൊണ്ട് വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയ മുന്‍സീറ്റിലെത്തി. ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന ജിയോയാണ് പിന്നോക്കം പോയത്. മൈകോള്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ റെക്കോര്‍ഡുചെയ്ത ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകള്‍ പ്രകാരമാണിത്. എയര്‍ടെല്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍, ജിയോ എന്നിവയേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദ നിലവാരം 2020 ഡിസംബറില്‍ വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ നല്‍കി. ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം വരിക്കാര്‍ക്കു ഫീഡ്ബാക്ക് റേറ്റിംഗ് നല്‍കാന്‍ മൈ കോള്‍ ആപ്പ് നല്‍കിയ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ഫലം ട്രായ് പുറത്തുവിട്ടത്. 

4.9 ശരാശരി വോയ്‌സ് ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗാണ് വോഡഫോണ്‍ നേടിയത്. ഈ റേറ്റിംഗ് ഇന്‍ഡോര്‍, ഔട്ട്‌ഡോര്‍ കോള്‍ നിലവാരമാണ്. ഓപ്പറേറ്റര്‍ക്ക് ഈ മാസം 97.59 ശതമാനം തൃപ്തികരമായ റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു. അടുത്തിടെ വോഡഫോണ്‍, ഐഡിയ -വി എന്ന ഒറ്റ കമ്പനിയായി ലയിപ്പിച്ചിട്ടും ട്രായ് അതിന്റെ മൈസ്പീഡ് പോര്‍ട്ടലിലും മൈ കോള്‍സ് പോര്‍ട്ടലിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെലികോം കമ്പനികളായി വോഡഫോണിനെയും ഐഡിയയെയും കണക്കാക്കുന്നു. 2020 ഡിസംബറില്‍ വോയ്‌സ് നിലവാരം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വോഡഫോണിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. വോഡഫോണിന് 87.68 ശതമാനം റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചു, ശരാശരി 4.4 ഇന്‍ഡോര്‍ കോള്‍ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗും 3.6 ശരാശരി ഔട്ട്‌ഡോര്‍ കോള്‍ നിലവാര റേറ്റിംഗും ലഭിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 2020 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഐഡിയ അതിന്റെ റാങ്ക് നിലനിര്‍ത്തി. 

ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന് ഡിസംബറില്‍ ശരാശരി 3.9 വോയ്‌സ് ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. നവംബറില്‍ ലഭിച്ച 4.1 ശരാശരി റേറ്റിംഗില്‍ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോയി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ഉള്ള റിലയന്‍സ് ജിയോയ്ക്ക് ഡിസംബറില്‍ ശരാശരി 3.9 റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചു, നവംബറിലെ ഇത് 3.8 ആയിരുന്നു. റിലയന്‍സ് ജിയോ ഡിസംബറില്‍ 77.81 ശതമാനം തൃപ്തികരമായ റേറ്റിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഓപ്പറേറ്റര്‍ ശരാശരി ഇന്‍ഡോര്‍, ഔട്ട്‌ഡോര്‍ കോള്‍ ഗുണനിലവാര റേറ്റിംഗില്‍ അവര്‍ക്ക് 3.9-ല്‍ എത്താനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

നവംബറില്‍ ലഭിച്ച 3.8 ശരാശരി വോയ്‌സ് ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗില്‍ നിന്ന് 3.1 ശരാശരി വോയ്‌സ് ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗുമായി എയര്‍ടെല്‍ ഡിസംബറില്‍ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ശരാശരി ഇന്‍ഡോര്‍, ഔട്ട്‌ഡോര്‍ കോള്‍ ക്വാളിറ്റി റേറ്റിംഗ് ഡിസംബറില്‍ 3.1 ലഭിച്ചു, തൃപ്തികരമായ റേറ്റിംഗ് 59.46 ശതമാനം മാത്രം. നവംബറില്‍ ഇത് 75.21 ശതമാനം തൃപ്തികരമായ റേറ്റിംഗ് നേടിയിരുന്നതാണ്.