ലോകത്തിലെ എട്ട് പ്രധാന നഗ്ന ബീച്ചുകള്‍

First Published 3, Oct 2018, 11:27 AM IST

കാപ്പ് ഡി അഗ്ഡ,ഫ്രാന്‍സ്

കാപ്പ് ഡി അഗ്ഡ,ഫ്രാന്‍സ്

ഗണ്‍സനണ്‍ ബീച്ച്, യുഎസ്എ

ഗണ്‍സനണ്‍ ബീച്ച്, യുഎസ്എ

ഹെഡോണിസം 2 ജമൈക്ക

ഹെഡോണിസം 2 ജമൈക്ക

സമുറായി ബീച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ

സമുറായി ബീച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ

ഹനലന്‍സ് പൊയന്‍റ് കാനഡ

ഹനലന്‍സ് പൊയന്‍റ് കാനഡ

പാരഡൈസ് ബീച്ച് ഗ്രീസ്

പാരഡൈസ് ബീച്ച് ഗ്രീസ്

പാരിയ ഡോ ഫിനോ ബ്രസീല്‍

പാരിയ ഡോ ഫിനോ ബ്രസീല്‍

എലിയസ് ബീച്ച്, ഗ്രീസ്

എലിയസ് ബീച്ച്, ഗ്രീസ്

loader