തിരുവനന്തപുരം: നവസംരംഭകർക്കായി  കേരള ഫീഡ് ലിമിറ്റഡ്  സംരംഭക ഊർജസ്വലത പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തുന്ന  പരിശീലന പരിപാടിയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പുകളിലെ വിദഗ്ധർ ക്ലാസെടുക്കും. നിലവിലുള്ള സംരംഭകർക്കും പുതിയ സംരംഭകർക്കും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

താല്പര്യമുള്ളവർ mdsoffice.kfl@kerala.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ  വിശദമായ ബയോഡേറ്റ ഒക്ടോബർ 31 നുള്ളിൽ അയച്ചുതരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 9496227400 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഇതിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ പരിശീലനപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും. ബയോഡേറ്റയുടെ മാതൃക കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralafeeds.com ൽ ലഭിക്കും.  കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ നടൻ ജയറാം ഈ മേഖലയിലെ നവാഗതർക്ക് വഴികാട്ടിയായി പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകും.