തിരുവനന്തപുരം: 'കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആന്റ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് - സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി'യിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരിശീലനത്തിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത യോഗ്യത ബിരുദം. കേരളത്തിലെ സംഘടിത അസംഘടിത മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർക്ക് (മക്കൾ/ഭാര്യ/ഭർത്താവ്/അവിവാഹിതരായസഹോദരൻ/സഹോദരി) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാഫോറത്തിനും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കും www.kile.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ 30 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ്  kilecivilservice@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴി സമർപ്പിക്കണം.

സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ; ഇന്ത്യയിലെ സാമുദായിക വോട്ടർമാരുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ?...