കൊല്ലം: കരുനാഗപ്പള്ളി തൊടിയുരിൽ അധ്യാപികയുടെ മൃതദേഹം കത്തി കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സുഖലത (45) എന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിടിന് ഉള്ളിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവിന് എതിരെ പരാതിയുമായി അധ്യാപികയുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.