കണ്ടാല്‍ ജീവനുള്ളവ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം മണലില്‍ തീര്‍ത്തത്; കാണാം ചിത്രങ്ങള്‍

First Published May 25, 2020, 3:27 PM IST

മണലാണ് ആന്‍ഡോണി ബസ്‍താരിക എന്ന കലാകാരന്‍റെ ആയുധം. മണലില്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രൂപങ്ങള്‍ ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നവയാണ്. പ്രത്യേക ക്ലാസുകളോ പാഠങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കാതെ തന്‍റെ താല്‍പര്യത്തിന്‍റെ പുറത്താണ് ബസ്‍താരിക മണലില്‍ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, വൈകാതെ അത് ലോകത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അവ വൈറലായി.