മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം; കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഷാങ്ഹായ് ഡിസ്നിലാൻഡ് വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ... ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

First Published May 13, 2020, 3:34 PM IST

ഷാങ്ഹായ് ഡിസ്നി റിസോർട്ട് പ്രസിഡന്റും ജനറൽ മാനേജരുമായ ജോ ഷോട്ടിനൊപ്പം മിക്കി മൗസും മിന്നി മൗസും റീഓപ്പണിം​ഗ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.