ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാംഗാൾ കടുവയ്ക്കിന്ന് ജന്മദിനം; ആഘോഷമാക്കി ട്രോളന്മാർ

First Published 8, Jul 2020, 2:39 PM

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ദാദയ്ക്ക് ഇന്ന് 48ാം ജന്മദിനം. 2000ലാണ് സൗരവ് ​ഗാം​ഗുലി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഒരു തവണ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോഴ വിവാദത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയ നായകനാണ് അദ്ദേഹം. 1992ല്‍ ബ്രിസ്ബനില്‍ വെസ്റ്റ് ഇന്റീസിനെതിരെ നിശ്ചിത ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ സെഞ്ചുറിയോടെയായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. 1996ല്‍ ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റിലും സെഞ്ചുറി നേടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ധോണി ഉൾപ്പടെയുള്ള മികച്ച കളിക്കാരെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിൽ ​ഗാം​ഗുലി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ എക്കാലത്തെയും വീര നായകനാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാദ. അദ്ദേ​ഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം വ്യത്യസ്ഥമായ രീതീയിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ട്രോളന്മാർ. കാണാം ചില രസകരമായ ട്രോളുകൾ... 
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Akhil G Akhil‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span><br />
 </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil G Akhil‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sha NU,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sha NU, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shibily MV‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shibily MV‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal Ahamed‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal Ahamed‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Safeer Adham,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Safeer Adham, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Nithin S Alappadu,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span><br />
 </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin S Alappadu, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal ahamed,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal ahamed, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal Ahamed,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal Ahamed, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Ajmal Shams‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ajmal Shams‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Akhil G Akhil,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil G Akhil, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Athul Aditya, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Athul Aditya, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Ajay Aju,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ajay Aju, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>അബിൻ,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അബിൻ, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Jíthú Ashok‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jíthú Ashok‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal Ahamed,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal Ahamed, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Nithin S Alappadu, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin S Alappadu, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Safeer Adham,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Safeer Adham, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Pradeep Prasad,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradeep Prasad, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sreehari Sukumaran, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreehari Sukumaran, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Bijith M V‎<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bijith M V‎ ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Haris Muhammed,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Haris Muhammed, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Pradeep Prasad‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradeep Prasad‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Navaneeth SP‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Navaneeth SP‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Pradeep Prasad, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradeep Prasad, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:</span>Akhil G Akhil‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്:Akhil G Akhil‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Naveen K V,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Naveen K V, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>An Anand‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: An Anand‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal Ahamed‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal Ahamed‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>അബിൻ, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അബിൻ, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Athul Aditya,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Athul Aditya, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Akash Sivaraman‎, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akash Sivaraman‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sreekumar Krishnan,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sreekumar Krishnan, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Akash Sivaraman,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akash Sivaraman, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Jiyad Pk‎,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Jiyad Pk‎, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>രോഹിത് ഹെയ്ഡൻ,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: രോഹിത് ഹെയ്ഡൻ, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Vipin Mathew, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vipin Mathew, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Savian Jose,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Savian Jose, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Kichu Dev,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kichu Dev, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Vipin Mathew,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vipin Mathew, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Adarsh Asokan,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Adarsh Asokan, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>mano bhaskar, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: mano bhaskar, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Safeer Adham,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Safeer Adham, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Muhammed Swabh,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Muhammed Swabh, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Safeer adham,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Safeer adham, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>കുരിശിങ്കൽ ചാർളി,<span style="font-size:14px;"> ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: കുരിശിങ്കൽ ചാർളി, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Afsal Ahamed, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Afsal Ahamed, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Ajay Aju, <span style="font-size:14px;">ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Ajay Aju, ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span><br />
 </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം </span><br />
 </p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: ട്രോൾ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം 
 

loader