ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം മുതല്‍ പ്രതിരോധശേഷി വരെ; അറിയാം കാരറ്റിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍...

First Published 9, Nov 2020, 2:27 PM

ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുളള ഒന്നാണ് കാരറ്റ്. വിറ്റാമിന്‍ എ, കെ, പൊട്ടാസ്യം, ഫൈബര്‍, മറ്റ് ആന്‍റിഓക്സിഡന്‍റുകള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയ കാരറ്റ് ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറേ നല്ലതാണ്. അറിയാം കാരറ്റിന്‍റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍. 

<p><strong>ഒന്ന്...</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ഫൈബര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് കൊളസ്ട്രോള്‍ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.&nbsp;</p>

ഒന്ന്...

 

ഫൈബര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് കൊളസ്ട്രോള്‍ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും. 

<p><strong>രണ്ട്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ഡയറ്റിലാണോ? എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റില്‍ ഉറപ്പായും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് കാരറ്റ്. ഫൈബര്‍ ധാരാളവും കലോറി വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ കാരറ്റ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇവ സഹായിക്കും.</p>

രണ്ട്... 

 

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ഡയറ്റിലാണോ? എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റില്‍ ഉറപ്പായും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് കാരറ്റ്. ഫൈബര്‍ ധാരാളവും കലോറി വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ കാരറ്റ് വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇവ സഹായിക്കും.

<p><strong>മൂന്ന്...&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>വിറ്റാമിനുകളും ആന്‍റിഓക്സിഡന്‍റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

മൂന്ന്... 

 

വിറ്റാമിനുകളും ആന്‍റിഓക്സിഡന്‍റുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. 
 

<p><strong>നാല്...</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് കാരറ്റ്. വിറ്റാമിന്‍ എ കാരറ്റിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കാഴ്ചശക്തിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണിത്.&nbsp;</p>

നാല്...

 

കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് കാരറ്റ്. വിറ്റാമിന്‍ എ കാരറ്റിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കാഴ്ചശക്തിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണിത്. 

<p><strong>അഞ്ച്...</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.&nbsp;</p>

അഞ്ച്...

 

പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയ കാരറ്റ് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.