രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആറ് ഭക്ഷണങ്ങൾ

First Published Apr 28, 2020, 10:15 AM IST

രക്തസമ്മർദ്ദം ഇന്ന് പലരേയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ദിനചര്യയില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണകാര്യത്തില്‍ ചിലമാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍ സാഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...