അയാള്‍ ഒരെതിരാളിയേ അല്ല, പിന്നെങ്ങനെ വരാന്‍ ? കാണാം ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ ട്രോളുകള്‍

First Published 3, Dec 2019, 3:21 PM IST


ഫുട്ബോള്‍ ഒരു മതമാണ്. ആ മതത്തില്‍ ഓരോ കാലത്തും ഒരോ പ്രവാചകന്മാര്‍ അവതരിക്കും. വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് ഫുട്ബോളില്‍ പ്രതിഭകള്‍ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ആരാധകരില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രണ്ട് പേര്‍ ലിയോണല്‍ മെസിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റോണാള്‍ഡോയുമാണ്. മെസി പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ കളിക്കാരനാണെങ്കില്‍ സ്വന്തം അധ്വാനത്തില്‍ നിന്ന് ആ പ്രതിഭയെ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ മാത്രം പ്രപ്തനായവനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റോണാള്‍ഡോ. ഈ ഒരെറ്റ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ തമ്മിലെ മത്സരവും ലോകം കണ്ടതാണ്. ഇതേ ആവേശം ഇരുകളിക്കാരുടെ ആരാധകരിലേക്കും പടരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ 5 തവണ ബാലൻ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം വാങ്ങിയിരുന്ന ഇരുവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു പുരസ്കാരം കൂടുതല്‍ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തനിക്കില്ലാത്ത പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വിട്ടുനിന്നു. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ആരാധകരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ? മെസിയുടെ പുരസ്കാര ചടങ്ങില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ മറ്റൊന്നുണ്ട്. മികച്ച വനിതാ താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേഗന്‍ റാപീനോ. കാണാം ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhay Krishnan, ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhay Krishnan, ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Abhinand Abh , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhinand Abh , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhinand Abhi , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhinand Abhi , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abhiram Krishna‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhiram Krishna‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abin Anson Antony‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abin Anson Antony‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ajil Sreekumar , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajil Sreekumar , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajin Antony ‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajin Antony ‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil P A‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil P A‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil T Sathyan , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil T Sathyan , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bibin Thomas Tibin‎   , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bibin Thomas Tibin‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Christy Crz‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Christy Crz‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhiram Krishna  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abhiram Krishna , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hari Km‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari Km‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasil Jaz‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jasil Jaz‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jim Lin‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jim Lin‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Jaseem‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohammed Jaseem‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Muhammed Fazil‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammed Fazil‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Muhammed Hashiq‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammed Hashiq‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Mujie Vmr‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mujie Vmr‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nazim Hoxha , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nazim Hoxha , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  NI KH IL  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : NI KH IL , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   NI KH IL , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : NI KH IL , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   NI KH IL‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : NI KH IL‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Nisam Meppadi  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Nisam Meppadi , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Noufal Kt , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Noufal Kt , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav Ravichandran  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pranav Ravichandran , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Rahees Mlp , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahees Mlp , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ricky G Johnson , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ricky G Johnson , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sangeeth Sathyan  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sangeeth Sathyan , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ShaheeD P , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ShaheeD P , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shahid Muhammad , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shahid Muhammad , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shameem Gønzales  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Gønzales , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shebil Msp , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shebil Msp , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sreeju Sreerangan‎  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreeju Sreerangan‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Thabsheer U‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Thabsheer U‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Tyler Pitt‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Tyler Pitt‎ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ചിഥു കെ പി , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചിഥു കെ പി , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പോരാളി മാമൻ  , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : പോരാളി മാമൻ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   മെസ്സിയെ പ്രണയിച്ചവൻ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മെസ്സിയെ പ്രണയിച്ചവൻ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  മെസ്സിയെ പ്രണയിച്ചവൻ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : മെസ്സിയെ പ്രണയിച്ചവൻ , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Prajeesh Preman , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Prajeesh Preman , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ajmal K V , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajmal K V , ട്രോള്‍ ഫുട്ബോള്‍ മലയാളം

loader