ആടിപ്പാടി സ്പെയിനിലെ വീഞ്ഞുത്സവം

First Published 22, Sep 2019, 3:49 PM IST

സ്പെയിനിലെ മല്ലോര്‍ക്കയിലെ തദ്ദേശീയമായ വീഞ്ഞിന് ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ്. ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വീഞ്ഞ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ബിനിസലേം. വൈൻ കർഷകർ വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി, ആഘോഷങ്ങള്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നഗരം ഏറെ സജീവമായിത്തീരുന്നു. സാധാരണയായി സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുക. കാണാം വീഞ്ഞാഘോഷങ്ങള്‍....
 

സ്പെയിനിലെ മല്ലോർക്ക നഗരപ്രന്തത്തിലെ ബിനിസലേം ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ മുന്തിരി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് മുന്തിരി യുദ്ധം.  മികച്ച വൈൻ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ഗ്രാമം എല്ലാ വർഷവും കൊയ്ത്തിന്‍റെ അവസാനം ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു.

സ്പെയിനിലെ മല്ലോർക്ക നഗരപ്രന്തത്തിലെ ബിനിസലേം ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ മുന്തിരി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് മുന്തിരി യുദ്ധം. മികച്ച വൈൻ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ഗ്രാമം എല്ലാ വർഷവും കൊയ്ത്തിന്‍റെ അവസാനം ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു.

ബിനിസലേം മജോർക്കയാണ് വൈൻ ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഗ്രാമം. സ്പെയിനിലെ വീഞ്ഞ് ഗ്രാമമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മല്ലോര്‍ക്കയ്ക്ക് അതിവിശേഷണമാകില്ല.

ബിനിസലേം മജോർക്കയാണ് വൈൻ ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഗ്രാമം. സ്പെയിനിലെ വീഞ്ഞ് ഗ്രാമമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മല്ലോര്‍ക്കയ്ക്ക് അതിവിശേഷണമാകില്ല.

രണ്ടാഴ്ചയിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വീഞ്ഞാഘോഷങ്ങളാണ് മജോർക്കയില്‍ നടക്കുക. അതിൽ പരേഡുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, പേരിനുള്ള വൈൻ രുചിക്കൽ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

രണ്ടാഴ്ചയിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വീഞ്ഞാഘോഷങ്ങളാണ് മജോർക്കയില്‍ നടക്കുക. അതിൽ പരേഡുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, പേരിനുള്ള വൈൻ രുചിക്കൽ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

വെറും വീഞ്ഞ് ഉത്സവമല്ല ഇവിടെ നടക്കുക. മറിച്ച് ഒരു മുന്തിരിയുദ്ധം തന്നെയാണ് നടക്കുക.

വെറും വീഞ്ഞ് ഉത്സവമല്ല ഇവിടെ നടക്കുക. മറിച്ച് ഒരു മുന്തിരിയുദ്ധം തന്നെയാണ് നടക്കുക.

ഗ്രാമീണ യുവാക്കളും സന്ദർശകരും എറിയുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാൻ ബടല്ല ഡി റെം അഥവാ  ഗ്രേപ്സ് യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുക.

ഗ്രാമീണ യുവാക്കളും സന്ദർശകരും എറിയുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാൻ ബടല്ല ഡി റെം അഥവാ ഗ്രേപ്സ് യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുക.

ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും രസകരവുമായ ഈ യുദ്ധത്തില്‍  ഏകദേശം 10,000 കിലോയോളം മുന്തിരി ഇവര്‍ പരസ്പരം എടുത്തെറിയും.

ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും രസകരവുമായ ഈ യുദ്ധത്തില്‍ ഏകദേശം 10,000 കിലോയോളം മുന്തിരി ഇവര്‍ പരസ്പരം എടുത്തെറിയും.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രസിദ്ധമായ മുന്തിരി ജ്യൂസ് മത്സരമാണ്. ജോഡികളായെത്തുന്ന  മത്സരാർത്ഥികൾ 3-4 മിനിറ്റ് ചവിട്ടി പരമാവധി എത്ര ജ്യൂസുണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് ഈ മത്സരം.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രസിദ്ധമായ മുന്തിരി ജ്യൂസ് മത്സരമാണ്. ജോഡികളായെത്തുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ 3-4 മിനിറ്റ് ചവിട്ടി പരമാവധി എത്ര ജ്യൂസുണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് ഈ മത്സരം.

വൈൻ ബാരലുകളിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് നഗ്നപാദനായി ചവിട്ടാനും പരസ്പരം തോളിൽ പിടിക്കാനും മാത്രമേ കഴിയൂ. കാണുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും ഉല്ലാസകരമാണ്.

വൈൻ ബാരലുകളിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് നഗ്നപാദനായി ചവിട്ടാനും പരസ്പരം തോളിൽ പിടിക്കാനും മാത്രമേ കഴിയൂ. കാണുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും ഉല്ലാസകരമാണ്.

സാവധാനത്തിൽ വേവിച്ച ആട്, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഫിഡ്യൂ നൂഡിൽസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത വിഭവമായ ഫിഡിയസ് ഡി വെർമാര്‍, ഒരു വലിയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാർ പാചകം ചെയ്യുന്നു.

സാവധാനത്തിൽ വേവിച്ച ആട്, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഫിഡ്യൂ നൂഡിൽസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത വിഭവമായ ഫിഡിയസ് ഡി വെർമാര്‍, ഒരു വലിയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാർ പാചകം ചെയ്യുന്നു.

വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പുതിയ വീഞ്ഞുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴയ വീഞ്ഞും. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ വിളമ്പും.

വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച പുതിയ വീഞ്ഞുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴയ വീഞ്ഞും. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ വിളമ്പും.

loader