മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇവ മതിയാകും

First Published Dec 11, 2020, 8:22 PM IST

ഒരാൾക്ക് പ്രായം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വാർദ്ധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആദ്യം കണ്ട് വരുന്നത് ചുളിവുകൾ തന്നെയാകും. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാനും തിളക്കമുള്ളതാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ചേരുവകളെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്....

 

<p><strong>അശ്വഗന്ധ: </strong>അശ്വഗന്ധ ആയുര്‍വേദ സസ്യമാണ്. പല ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളിലേയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവ കൂടിയാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ചർമ്മ എണ്ണകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് അശ്വഗന്ധ സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളായ ഹയാലുറോണൻ (hyaluronan), എലാസ്റ്റിൻ (elastin), കൊളാജൻ (collagen) എന്നിവയുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിലെ ഇരുണ്ട പാടുകൾ, ചുളിവുകൾ, നേർത്ത വരകൾ എന്നിവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‌ അശ്വഗന്ധ പൊടിച്ചത് പാലിൽ ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.</p>

അശ്വഗന്ധ: അശ്വഗന്ധ ആയുര്‍വേദ സസ്യമാണ്. പല ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളിലേയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവ കൂടിയാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ചർമ്മ എണ്ണകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് അശ്വഗന്ധ സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളായ ഹയാലുറോണൻ (hyaluronan), എലാസ്റ്റിൻ (elastin), കൊളാജൻ (collagen) എന്നിവയുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിലെ ഇരുണ്ട പാടുകൾ, ചുളിവുകൾ, നേർത്ത വരകൾ എന്നിവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‌ അശ്വഗന്ധ പൊടിച്ചത് പാലിൽ ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

<p><br />
<strong>മഞ്ഞൾ: </strong>ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് പണ്ട് മുതൽക്കെ ഉപയോ​ഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞൽ. ഇതിന്റെ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും ചർമ്മത്തെ കളങ്കങ്ങളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും ചർമ്മത്തെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മഞ്ഞളിന്റെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങൾ മുഖക്കുരു അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. മഞ്ഞൾ പാലിൽ ചേർത്തോ അല്ലാതെ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു.</p>

<p>&nbsp;</p>


മഞ്ഞൾ: ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് പണ്ട് മുതൽക്കെ ഉപയോ​ഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞൽ. ഇതിന്റെ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും ആൻറി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും ചർമ്മത്തെ കളങ്കങ്ങളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും ചർമ്മത്തെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മഞ്ഞളിന്റെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങൾ മുഖക്കുരു അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. മഞ്ഞൾ പാലിൽ ചേർത്തോ അല്ലാതെ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

<p><strong>കറ്റാർവാഴ: </strong>കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിർജ്ജീവ ചർമ്മത്തെ നീക്കി ചർമ്മം ശുദ്ധീകരിക്കാനും മുഖക്കുരുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. കറ്റാർവാഴ ജെൽ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.</p>

<p>&nbsp;</p>

കറ്റാർവാഴ: കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിർജ്ജീവ ചർമ്മത്തെ നീക്കി ചർമ്മം ശുദ്ധീകരിക്കാനും മുഖക്കുരുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. കറ്റാർവാഴ ജെൽ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

<p><strong>നെല്ലിക്ക: </strong>വിറ്റാമിൻ സിയുടെ സമൃദ്ധമായ ഉറവിടമാണ് നെല്ലിക്ക. ആരോ​ഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും മികച്ചതാണ് നെല്ലിക്ക. ആഴ്ച്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം നെല്ലിക്കയുടെ നീര് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഇരുണ്ട നിറം അകറ്റാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്.</p>

<p>&nbsp;</p>

നെല്ലിക്ക: വിറ്റാമിൻ സിയുടെ സമൃദ്ധമായ ഉറവിടമാണ് നെല്ലിക്ക. ആരോ​ഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും മികച്ചതാണ് നെല്ലിക്ക. ആഴ്ച്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം നെല്ലിക്കയുടെ നീര് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഇരുണ്ട നിറം അകറ്റാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്.

 

<p><strong>മല്ലിയില: </strong>ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരമാണ് മല്ലിയില. കാരണം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, ഇരുമ്പ്, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ സസ്യമാണ് ഇത്. മുഖക്കുരുവിനും പാടുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ നീര് പ്രവർത്തിക്കും. മല്ലിയില അരച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് പാടുകൾ മാറാനും ചുളിവുകൾ അകറ്റാനും ​ഗുണം ചെയ്യും.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

മല്ലിയില: ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരമാണ് മല്ലിയില. കാരണം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ, ഇരുമ്പ്, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ സസ്യമാണ് ഇത്. മുഖക്കുരുവിനും പാടുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ നീര് പ്രവർത്തിക്കും. മല്ലിയില അരച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് പാടുകൾ മാറാനും ചുളിവുകൾ അകറ്റാനും ​ഗുണം ചെയ്യും.