കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ...?

First Published 14, Sep 2020, 9:15 AM

കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.പോഷക​ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്ഷണശീലം അവരുടെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അമിതഭക്ഷണം, പോഷകാംശം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം എന്നിവ ആരോഗ്യത്തെയും പഠനനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

<p>&nbsp;ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ മടുപ്പുകാണിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, അമിതഭക്ഷണം ശീലിക്കുന്നവര്‍ക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ട് വരുന്നു. ടി.വി., മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്നു അമിതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ പൊണ്ണത്തടി, ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.</p>

 ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ മടുപ്പുകാണിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, അമിതഭക്ഷണം ശീലിക്കുന്നവര്‍ക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ട് വരുന്നു. ടി.വി., മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്നു അമിതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ പൊണ്ണത്തടി, ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

<p>സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നതോടെ പല കുട്ടികളും പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് കാണാം. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.</p>

സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നതോടെ പല കുട്ടികളും പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് കാണാം. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

<p>ഏകാഗ്രതയും ഓര്‍മശക്തിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രഭാതഭക്ഷണം സഹായിക്കും. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരുദിവസം ആവശ്യമായ ഊര്‍ജത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.</p>

ഏകാഗ്രതയും ഓര്‍മശക്തിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രഭാതഭക്ഷണം സഹായിക്കും. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരുദിവസം ആവശ്യമായ ഊര്‍ജത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

<p>കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴവര്‍ഗംകൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. അന്നജം, പ്രോട്ടീന്‍, കൊഴുപ്പ്, ജീവകങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.&nbsp;</p>

കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴവര്‍ഗംകൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. അന്നജം, പ്രോട്ടീന്‍, കൊഴുപ്പ്, ജീവകങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

<p>എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങള്‍, ബേക്കറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധി വികാസത്തിനും പേശിവളര്‍ച്ചയ്ക്കും പ്രോട്ടീന്‍ ആവശ്യമാണ്. ഇറച്ചി, മുട്ട, പാല്‍, മത്സ്യം, പയര്‍, പരിപ്പുവര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ പ്രോട്ടീന്‍ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.</p>

എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങള്‍, ബേക്കറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധി വികാസത്തിനും പേശിവളര്‍ച്ചയ്ക്കും പ്രോട്ടീന്‍ ആവശ്യമാണ്. ഇറച്ചി, മുട്ട, പാല്‍, മത്സ്യം, പയര്‍, പരിപ്പുവര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ പ്രോട്ടീന്‍ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

<p>ഈന്തപ്പഴം, ഉണക്കമുന്തിരി, ഇറച്ചി, കറിവച്ച മത്സ്യം, ഇലക്കറികള്‍, അമരയ്ക്ക, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ ആഹാരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതുവഴി ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാം.&nbsp;</p>

ഈന്തപ്പഴം, ഉണക്കമുന്തിരി, ഇറച്ചി, കറിവച്ച മത്സ്യം, ഇലക്കറികള്‍, അമരയ്ക്ക, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ ആഹാരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതുവഴി ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാം. 

<p>&nbsp;ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കി പകരം പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, അവല്‍ വിളയിച്ചത്, എള്ളുണ്ട, കപ്പലണ്ടി മിഠായി, എന്നിവയോ ഇലയട, കൊഴുക്കട്ട എന്നിവയോ കൊടുക്കുക. ആവിയില്‍ വേവിച്ച പലഹാരങ്ങള്‍ പെട്ടന്നു ദഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p>

 ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കി പകരം പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, അവല്‍ വിളയിച്ചത്, എള്ളുണ്ട, കപ്പലണ്ടി മിഠായി, എന്നിവയോ ഇലയട, കൊഴുക്കട്ട എന്നിവയോ കൊടുക്കുക. ആവിയില്‍ വേവിച്ച പലഹാരങ്ങള്‍ പെട്ടന്നു ദഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

loader