പല്ലുകളുടെയും മോണയുടെയും ആരോ​ഗ്യത്തിനായി ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം

First Published Mar 20, 2021, 5:17 PM IST

ശരീരം നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പല്ലുകളെയും ആരോ​ഗ്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകള്‍ക്കായി രണ്ട് നേരം പല്ലു തേയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പോഷക​ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അന്നജം ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നത്.