ഹൃദയാരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം; ചെയ്യാം ചിലത്....

First Published Apr 30, 2020, 11:27 PM IST

ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഹൃദയാരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനം. ധാരാളം ഫൈബര്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓട്ടസ്, ബീന്‍സ്, നട്ടസ്, ബെറികള്‍, സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടസ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുള്‍പ്പെടും