'അതിപ്പോ... കസേരക്കളിയാകുമ്പോള്‍...' ; കാണാം മഹാ'രാഷ്ട്രീയ' ട്രോളുകള്‍

First Published 23, Nov 2019, 3:58 PM

ദേശീയവും പ്രാദേശീകവുമായ ഏതാണ്ടെല്ലാ പത്രങ്ങളും ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍സിപി - ശിവസേന സഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അവകാശമുന്നയിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേല്‍ക്കുമെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തയോടെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാര്‍ത്തയുടെ മഷി ഉണങ്ങും മുന്നേ, മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അരങ്ങേറി. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ അതിരാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദേവേന്ദ്ര ഫട്നവിസ്. ഫട്നവിസിന്‍റെ അധികാരമേല്‍ക്കല്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അങ്കലാപ്പിലാക്കിയെന്ന് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്കതമാണ്. ഏതായാലും ബിജെപിയുടെ അധികാര രാഷ്ട്രീയം ട്രോന്മാരും ആഘോഷമാക്കി. കാണാം ഫട്നവിസിന്‍റെ ട്രോളുകള്‍. 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aakash M‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aakash M‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abdul Salam Hassan, ട്രോള്‍ കേരള.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abdul Salam Hassan, ട്രോള്‍ കേരള.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Abin Thomas Alex‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abin Thomas Alex‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Adarsh Unni, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Adarsh Unni, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akash Sajeev Panikkaparambil , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akash Sajeev Panikkaparambil , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akhil Deva, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akhil Deva, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anand UA, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anand UA, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aravind Vijayan, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aravind Vijayan, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Aravind Vijayan , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Aravind Vijayan , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arjun Ak, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Ak, ട്രോള്‍ പൊളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Thazhaysseril‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arjun Thazhaysseril‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Arun K Kannur, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun K Kannur, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Pannivizha, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Pannivizha, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Pannivizha‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Arun Pannivizha‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് Barone Munchausen , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് Barone Munchausen , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Dileep Deep, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hajid Ameen, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hajid Ameen, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jishnu Narayanan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jishnu Narayanan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Linu Mohan M, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Linu Mohan M, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mahesh Vijayan, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Mohammed Saheer, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mohammed Saheer, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Raseeb Kureepparayil , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Raseeb Kureepparayil , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Raseeb Kureepparayil, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Raseeb Kureepparayil, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Roshin Pk‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Roshin Pk‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sarath Geetha , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Geetha , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shameem Ishaq‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shameem Ishaq‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu M Moidu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu M Moidu , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shemeer Tp, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shemeer Tp, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shemeer Tp, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shemeer Tp, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sibi Raj Paikattukavil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sibi Raj Paikattukavil , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sonat Solomon, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sonat Solomon, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sreerag Kuttassery‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreerag Kuttassery‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sri Ram‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sri Ram‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stalin Nelson, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stalin Nelson, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stalin Nelson‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stalin Nelson‎ , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally ‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Varun Aravind , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Varun Aravind , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ്, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അപ്പക്കാള എസ് കുയിലിപെണ്ണ്, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  പ്രദീപ് കുമാർ പി എസ് കെ, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : പ്രദീപ് കുമാർ പി എസ് കെ, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  റഫീഖ് കിണറുവിള, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : റഫീഖ് കിണറുവിള, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍

loader