നിപ വൈറസ്; വിദഗ്ധ സംഘം വവ്വാലുകളുടെ സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു- ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 13, Jun 2019, 3:39 PM IST

നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് വവ്വാലുകളുടെ സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനെത്തിയ വിദഗ്ധ സംഘം നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച യുവാവിന്റെ വീടിന് സമീപം  പറവൂര്‍ തുരുത്തിപ്പുറം മേഖലയില്‍ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്നു.

നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു

നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു

നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച യുവാവിന്റെ വീടിനു സമീപത്താണ് പരിശോധന നടത്തിയത്

നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച യുവാവിന്റെ വീടിനു സമീപത്താണ് പരിശോധന നടത്തിയത്

പറവൂര്‍ തുരുത്തിപ്പുറം മേഖലയിലെ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിൾ ആണ് ശേഖരിക്കുനത്.

പറവൂര്‍ തുരുത്തിപ്പുറം മേഖലയിലെ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിൾ ആണ് ശേഖരിക്കുനത്.

നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് പരിശോധന

നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് പരിശോധന

വവ്വാലുകളെ പിടികൂടാനായി കെണി തയ്യാറാക്കുന്നു

വവ്വാലുകളെ പിടികൂടാനായി കെണി തയ്യാറാക്കുന്നു

വവ്വാലിനെ പിടികൂടാനായി കെണി തയ്യാറാക്കുന്നു

വവ്വാലിനെ പിടികൂടാനായി കെണി തയ്യാറാക്കുന്നു

loader