38 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഒരു ആനയെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് തൃശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയൂട്ട്

First Published 16, Jul 2020, 3:30 PM

കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ആനയെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് തൃശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയൂട്ട്. സാധാരണ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുപതിലധികം ആനകളാണ് ആനയൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുക. 

<p>തൃശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയൂട്ട് ചടങ്ങുകളില്ലാതെ നടന്നു. കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആന മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരൊറ്റ ആന മാത്രമായി ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. </p>

തൃശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയൂട്ട് ചടങ്ങുകളില്ലാതെ നടന്നു. കൊവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആന മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 38 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരൊറ്റ ആന മാത്രമായി ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. 

<p>സാധാരണ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുപതിലധികം ആനകളാണ് ആനയൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുക.തൃശൂർ പൂരത്തിനല്ലാതെ ഇത്രയധികം ആനകൾ വടക്കുംനാഥനു മുന്നില് ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന അപൂർവ അവസരമാണ് ആനയൂട്ട്. </p>

സാധാരണ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുപതിലധികം ആനകളാണ് ആനയൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുക.തൃശൂർ പൂരത്തിനല്ലാതെ ഇത്രയധികം ആനകൾ വടക്കുംനാഥനു മുന്നില് ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന അപൂർവ അവസരമാണ് ആനയൂട്ട്. 

<p> എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻറെ എറണാകുളം ശിവകുമാര്‍ മാത്രം. വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്‍ശാന്തി ആദ്യ ഉരുള നല്‍കിയതോടെ ആനയൂട്ടിന് തുടക്കമായി. മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി, ശർക്കര, എണ്ണ തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച ചോറുരുള, , കൈതച്ചക്ക, പഴം , വെള്ളരിക്ക , തണ്ണിമത്തൻ തുടങ്ങിയ ഒൻപതോളം ഫല വർഗ്ഗങ്ങൾ, പ്രത്യകം തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധക്കൂട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ആനകൾക്ക് കര്‍ക്കിടത്തില്‍ നല്‍കുക. </p>

 എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻറെ എറണാകുളം ശിവകുമാര്‍ മാത്രം. വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്‍ശാന്തി ആദ്യ ഉരുള നല്‍കിയതോടെ ആനയൂട്ടിന് തുടക്കമായി. മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി, ശർക്കര, എണ്ണ തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച ചോറുരുള, , കൈതച്ചക്ക, പഴം , വെള്ളരിക്ക , തണ്ണിമത്തൻ തുടങ്ങിയ ഒൻപതോളം ഫല വർഗ്ഗങ്ങൾ, പ്രത്യകം തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധക്കൂട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ആനകൾക്ക് കര്‍ക്കിടത്തില്‍ നല്‍കുക. 

<p>ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനകളുടെ സുഖചികിത്സയുടെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ആനയൂട്ട്. തുടര്‍ തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ ആനയൂട്ട് കാണാനെത്തി.</p>

ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനകളുടെ സുഖചികിത്സയുടെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ആനയൂട്ട്. തുടര്‍ തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ ആനയൂട്ട് കാണാനെത്തി.

loader