ഇരവികുളത്ത് 894 വരയാടുകള്‍, പുതുതായി പിറന്നത് 145 കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

First Published May 5, 2021, 4:03 PM IST

 

ഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി നീലഗിരി ഥാറുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് രേപ്പെടുത്തി. 2021 ലെ ദേശീയോദ്യാന സെന്‍സസില്‍ ഇരവികുളത്ത് നീലഗിരി ഥാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരയാടുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ പുതുതായി 145 കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സെന്‍സസ് പ്രകാരം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ 894 വരയാടുകളാണ് ഉള്ളത്.