കടലിൽ ഇറക്കാനാകില്ല കരയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയ ട്രോളർ ബോട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി

First Published Mar 4, 2021, 9:19 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: പൊഴിക്കരയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയ മത്സ്യബന്ധന ട്രോളർ ബോട്ട് തിരികെ കടലിൽ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലം ആയതോടെ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി. ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവ ഇപ്പോഴും പകുതി മണ്ണിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇവ തിരികെ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.