ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷിച്ച് എമി ജാക്സണ്‍

First Published 13, Apr 2019, 10:03 PM IST

സിനിമയോട് അവധി പറഞ്ഞ്, ദുബായില്‍ ഭാവി വരനായ ജോര്‍ജ് പനായോട്ടുമായി ഗര്‍ഭകാലം  ആഘോഷിക്കുകയാണ് താരമിപ്പോള്‍.  കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്  ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്ത താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കു വെച്ചത്.

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

ഗര്‍ഭകാലം ആഘോഷമാക്കി എമി ജാക്സണ്‍

loader