ശാഖകള്‍ ജടകെട്ടിയ മുടി പോലെ, ഉയരത്തിലേക്കല്ല പരന്ന് വളരുന്ന മരങ്ങളുമായൊരു ദ്വീപ്, കാരണം അതിശയിപ്പിക്കും

First Published Apr 29, 2020, 5:58 PM IST

ജട കെട്ടിയ മുടിപോലെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് വളരുന്ന മരങ്ങള്‍. വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് മരങ്ങളില്‍ ഏറിയതിന്‍റെയും വളവുകള്‍. ജനവാസം തീരെക്കുറവുള്ള ഈ ദ്വീപില്‍ പതിവായുള്ളത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആട്ടിടയന്മാരാണ്.