ആശുപത്രിയില്ല, ഐസിയു സൗകര്യമില്ല, പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും; കൊവിഡ് ഭീതി മാറാതെ ഇവിടെ തദ്ദേശവാസികള്‍

First Published May 24, 2020, 2:38 PM IST

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും അടുത്തൊന്നും ആശുപത്രികളില്ലാത്തതും ബ്രസീലിലെ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരില്‍ എളുപ്പം കൊവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിനും അവരുടെ മരണസംഖ്യ കൂടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ബ്രസീലില്‍ ആകെയുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണ് ഇവിടെ മരണമുണ്ടാവുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കസി ഗ്രൂപ്പ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജെനസ് പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ബ്രസീൽ (എപിഐബി) പറയുന്നു. എപിഐബി -യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തദ്ദേശവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ 980 ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കൊവിഡ് കേസുകളും 125 മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.