വൈറ്റ് ഹൗസിലെ നായകൾ

First Published 1, Jun 2020, 1:59 PM

വളർത്തുമൃഗസ്നേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരാണ് മിക്ക അമേരിക്കൻ പ്രസി‍‍‍‍ഡന്റുമാരും. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പൊഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായി വളർത്തുനായ ഇല്ലാത്തത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പ്രശസ്തരായ നായകളെ കാണാം.

<p>ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയും കുടുംബവും നായക്കുട്ടികൾക്കൊപ്പം</p>

ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയും കുടുംബവും നായക്കുട്ടികൾക്കൊപ്പം

<p>ബിൽക്ലിന്റണിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ ബഡ്ഡി (chocolate Labrador retriever )</p>

ബിൽക്ലിന്റണിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ ബഡ്ഡി (chocolate Labrador retriever )

<p>ഒബാമയുടെ ബോയും സണ്ണിയും ( Portuguese Water Dog)</p>

ഒബാമയുടെ ബോയും സണ്ണിയും ( Portuguese Water Dog)

<p>ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി റൂസ്‌വെൽറ്റ് വളർത്തുനായ ഫലയുമായി  ( Aberdeen Terrier)</p>

ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി റൂസ്‌വെൽറ്റ് വളർത്തുനായ ഫലയുമായി  ( Aberdeen Terrier)

<p> ഹെർബെർട്ട് ഹൂവെർ കിംഗ് ട്യൂട്ടുമായി  ( Belgian Shepherd dog )</p>

 ഹെർബെർട്ട് ഹൂവെർ കിംഗ് ട്യൂട്ടുമായി  ( Belgian Shepherd dog )

<p>ലിന്റൻ ബി ജോൺസൺ വളർത്തുനായ യുകിയുമായി ( mongrel dog )</p>

ലിന്റൻ ബി ജോൺസൺ വളർത്തുനായ യുകിയുമായി ( mongrel dog )

<p>ജോർജ് എച് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ കുഞ്ഞു നായക്കുട്ടി മില്ലേ ( Ranger – one of Millie's)</p>

ജോർജ് എച് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ കുഞ്ഞു നായക്കുട്ടി മില്ലേ ( Ranger – one of Millie's)

<p>ഡൊണാൾഡ് റീഗന്റെ റെക്സ് (  Cavalier King Charles Spaniel )</p>

ഡൊണാൾഡ് റീഗന്റെ റെക്സ് (  Cavalier King Charles Spaniel )

<p>സ്വന്തമായി വളർത്തുനായ ഇല്ലാത്ത ഡൊണാൾഡ് ജെ ട്രംപ്  കൊനാൻ എന്ന വേട്ടപ്പട്ടിയുമായി. ദി അമേരിക്കൻ ഹീറോ എന്നാണ് നായയെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. </p>

സ്വന്തമായി വളർത്തുനായ ഇല്ലാത്ത ഡൊണാൾഡ് ജെ ട്രംപ്  കൊനാൻ എന്ന വേട്ടപ്പട്ടിയുമായി. ദി അമേരിക്കൻ ഹീറോ എന്നാണ് നായയെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 

loader