ദിവസവും ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കൂ. ​ഗുണങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. മനസിനും ശരീരത്തിനും ചുറുചുറുപ്പും ഉന്മേഷവും നൽകാൻ ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യും. പ്രായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചർമകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ തടയാൻ ക്യാരറ്റിലുള്ള ആന്‍റിഓക്സിഡന്റുകൾക്ക് സാധിക്കും. 

ക്യാരറ്റ്​ കഴിക്കുന്നത്​ ആമാശയ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത 26 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ്​ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്​. പുരുഷന്മാർ ദിവസവും ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ബീജഗുണം വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക്ക് ഹെൽത്തിലെ ​ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്  പ്രത്യുല്‍പാദനശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ​ഗർഭധാരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റി ആന്റ് സെർലിറ്റി ജേണലിൽ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.