കശ്മീർ: ശ്രീന​ഗറിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുട‌ന്ന് 2 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുട‌ന്ന് വൈകുകയാണ്. ​ഗുൽമ‌ാ‌‌ർ​ഗിലും സോൻമാ‌ർ​ഗിലും ബുധനാഴ്ച രാത്രി നല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായി. ജനവാസ മേഖലകളിലെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മഞ്ഞുവീഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. സാധാരണ​ഗതിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കശ്മീരിലേക്ക് ആക‌ർഷിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. എന്നാൽ കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചാരികളെത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. 

ശ്രീന​ഗ‌ർ- ലേഹ് ഹൈവേ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുട‌ന്നുള്ള അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു.