പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി കേടാകാതെ നല്ല ഫ്രഷായി ഇരിക്കുന്ന ബർ​ഗർ. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതവും അവിശ്വസനീയതയും തോന്നാം, അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, അങ്ങനെയൊരു ബർ​ഗറുണ്ട്. പത്ത് വർഷമായി ഐസ് ലാൻഡിലെ സ്നോട്ര ഹൗസിന്റെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലുണ്ട് ഈ ബർ​ഗർ‌.  2009 ൽ ഐസ് ലാൻഡിലെ അവസാനത്തെ മക്ഡൊണാൾഡ് ഔട്ട്ലെറ്റും അടച്ചുപൂട്ടിയ സമയത്ത് ജോർതർ സ്മാർസൺ എന്നയാളാണ് ഈ ചീസ് ബർ​ഗർ വാങ്ങിയത്. മക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ബർ​ഗർ ദീർഘ നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്ന കേട്ടറിവ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു ജോർതറിന്റെ ലക്ഷ്യം. 

അങ്ങനെ ബർ​ഗറും അതിനൊപ്പം വാങ്ങിയ ഫ്രെഞ്ച് ഫ്രൈസും ജോർതർ മൂന്നു വർഷത്തോളം ​ഗാരേജിൽ സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ജോർതർ വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. ബർ​ഗർ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ച കാര്യം തന്നെ മറന്നു. ഐസ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് കോപൻ ഹേ​ഗനിലേക്ക് താമസം മാറാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ജോർതർ മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ബർ​ഗറിനടുത്തെത്തി. അപ്പോഴാണ് വാങ്ങിയ അന്നത്തെ അതേ ഫ്രെഷ്നെസ്സിൽ തന്നെ ബർ​ഗർ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. താനൊരു ചരിത്രസംഭവത്തിന് കാരണക്കാരനായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജോർതർ  ഐസ് ലാൻഡിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്  ബർ​ഗർ കൈമാറി.

എന്നാൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവരത് തിരികെ നൽകി. പിന്നീടാണ് സ്നോട്ര ഹൗസിൽ ബർ​ഗറെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ സ്നോട്ര ഹൗസിന്റെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഈ ചീസ് ബർ​ഗർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബർ​ഗർ കാണാൻ ആളുകൾ എത്താറുണ്ടെന്ന് സ്നോട്ര ഹൗസിന്റെ അധികൃതർ പറയുന്നു.