കൊല്ലം: കൊല്ലം അഴിക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അടച്ചു. കൊവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നടപടി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷമെ തുറമുഖം ഇനി തുറക്കുക ഉള്ളു എന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത്.