ദില്ലി: ദേശീയ ലോക്ക് ഡൗണിൻ്റെ മൂന്നാംഘട്ടം നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്താനും തുട‍ർനടപടികൾ വിലയിരുത്താനുമായി കേന്ദ്രക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച യോ​ഗം ദില്ലിയിൽ ആരംഭിച്ചു. 

കേന്ദ്രസ‍ർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലേയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും യോ​ഗത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ക് ഡൗണിൽ നൽകുന്ന ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള സംശയങ്ങളിൽ ഈ യോ​ഗത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകും. 

ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെ കൂടാതെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിമാരെല്ലാം യോ​ഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്ക് ഡൗൺ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനും രോ​ഗവ്യാപനം തടയാനും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും യോ​ഗം ച‍ർച്ച ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരികെ കൊണ്ടു വരുന്ന നടപടി ഊ‍ർജിതപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രവാസികളുടെ മടക്കവും തിരിച്ചെത്തുന്നവരുടെ നിരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും യോ​ഗത്തിൽ ച‍ർച്ചയാവും.