കോഴിക്കോട്: കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 21 കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകൾ കൂടി ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്റ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളായ 16- പുല്ലോറമ്മൽ, 12-ആരാമ്പ്രം, 15-മുട്ടാഞ്ചേരി, 1- അങ്കത്തായി 1,ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 മടത്തും പൊയിൽ, എന്നിവയെ ആണ് കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

കാവിലുപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളും അഴിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 14- ആവിക്കര , ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 10 കുളിമാട്, എടച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 ചുണ്ടയിൽ, കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളായ 11 നടമ്മൽ, 6 പയിമ്പ്ര, പെരുമണ്ണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 കുളശേരിപ്പാറ, തിരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളായ 7 തണ്ടോട്ടി, 2 വള്ളിയോട്ട് ഈസ്റ്റ്, മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 എടുത്തും കര, മുക്കം മുൻസിപ്പാലിയിലെ വാർഡ് 17 കച്ചേരി, ഫറോക്ക് മുൻസിപ്പാലായിലെ വാർഡ് 12 വായ പൊറ്റത്തറ, ചേമഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 4 തുവക്കോട്, ഏറമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 9 ഏളങ്കോളി, വില്യാപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 വൈക്കിലശേരി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ വാർഡ് 41 അരീക്കാട് എന്നിവയും കണ്ടെയിൻമെൻ്റ് സോണുകളാണ്.