കോഴിക്കോട്: തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലുണ്ടായ ആക്രമണം എസ്എഫ്ഐയുടെ സമീപനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. സംഘടനയുടെ നയസമീപനങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ വേണം. അത് തിരുത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. 

എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും എസ് എഫ് ഐ ആക്രമണത്തിന്‍റെ ആളുകളെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നും തോമസ് ഐകസ് കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു.